Stranka

Zmago Novak

Namen

Postavitev hiške z igrali na zelenici

Opis

Najpomembnejše stvari v življenju se začnejo doma, in z lepo okolico so te stvari še popolnejše. Za stalno stranko smo v letu 2018 uredili okolico domovanja, kjer smo posebno pozornost posvetili novi komponenti - hiški z igrali. Ta je od preostalega, travnatega dela posesti ločena s peščenim krogom, v katerega vodi tobogan ter tlakovanim platojem, na kateri je le-ta locirana.

Opravljena dela
  • Načrtovanje
  • Tlakovanje
  • Košnja
  • Sajenje